Rubber Dam Clamps

Attribute:

คุณสมบัติ ป้องกันเนื้อเยื้อ แผ่นยางกันน้ำลายช่วยป้องกันเครื่องมือไม่ให้เครื่องมือตกลงไปในลำคอหรือทางเดินหายใจของผู้ป่วยและป้องกันอันตรายต่อเนื้อเยื้ออ่อนในช่องปากจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หัวกรอ hand instrument นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำลายและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังช่วยการมองเห็นดีขึ้น

Type

Share

Rubber Dam Clamps

คุณสมบัติ

ป้องกันเนื้อเยื้อ แผ่นยางกันน้ำลายช่วยป้องกันเครื่องมือไม่ให้เครื่องมือตกลงไปในลำคอหรือทางเดินหายใจของผู้ป่วยและป้องกันอันตรายต่อเนื้อเยื้ออ่อนในช่องปากจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หัวกรอ hand instrument นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำลายและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังช่วยการมองเห็นดีขึ้น

การเก็บรักษา

·       หลังจากการใช้งานให้ทำการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือทั่วไป สามารถใช้น้ำยาแช่เครื่องมือชนิดที่มี enzyme ทำความสะอาดร่วมด้วยได้

·       หลังจากล้างทำความสะอาด ให้นำใส่ซอง  Sterilize ก่อนทำการอบฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave 

 

มี 6 ขนาด

Rubber Dam Clamps Premolar 8

Rubber Dam Clamps Premolar 8A

Rubber Dam Clamps Premolar 14

Rubber Dam Clamps Premolar 14A

Rubber Dam Clamps 201

Rubber Dam Clamps 205

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy